Föräldraansvar

På gården lär vi barnen och ungdomarna om skötseln och umgänget med djuren.
Om foder och utrustning, sjukdomar och utbildning.
En mycket viktig bit är också säkerheten vid kontakten med djuren.
Därför är det mycket viktigt att alla som vistas i stallet följer de regler som finns för klädsel mm.

Gården är till för alla.
Alla är lika välkomna, och ingen skall behöva känna sig utanför.
Därför har vi även trivselregler, som alla behöver följa.

Vi är dock inget fritidshem, och kan heller inte ta det fulla ansvaret för barnen och ungdomarna som ett fritidshem kan.
Personalen hjälper till och ansvarar i stallet och på gården, men kan tex inte ta ansvar för om någon lämnar gården, går till fågelsjön el dyl.

Så det är viktigt att som förälder förstå att man har ansvar för sitt eget barn, även när det vistas på gården.

Om barnet inte är moget att vara här själv, behöver man som förälder vara med under vistelsen.
Det kan bli en rolig aktivitet att göra tillsammans!
Vi har en klubbstuga där man kan värma sig, köpa fika eller äta något medhavt.

Vi har en närvarolista där vi vill att alla barn/ungdomar skrivs in när de kommer, och bockas av när de lämnar gården.
Helst ser vi att det är en förälder som skriver in och bockar av.

Prata med barnen om reglerna, och se till att de har den klädsel mm som behövs för att ha en säker kontakt med djuren.

Vi ber er också att för personalens skull respektera gårdens öppettider, och hämta ert barn i god tid innan stängning.


Stallregler | Trivselregler