Nivåbeskrivning ridgrupper

HÄR FÖLJER INFORMATION OM NIVÅERNA I DE OLIKA RIDGRUPPERNA.
– DETTA ÄR EN VÄGLEDNING TILL VAD ELEVERNA LÄR SIG PÅ DE OLIKA NIVÅERNA.

Som i allt annat utvecklas vi människor olika fort, och hur länge en elev befinner sig på respektive gruppnivå är mycket individuellt. Ridning tar tid att lära sig, den förfinade kontakten när både balans, följsamhet och teknik stämmer kommer normalt först efter många års övning.

Grundtanken är att en ridgrupp utvecklas tillsammans, och kommer att flyttas upp på ”nivåstegen” när ridläraren anser att den är mogen för det, men ibland kan ett byte till en annan grupp vara lämplig.
Det är ridläraren som avgör när ett sådant byte bör ske. Det är också ridläraren som avgör vilken häst eleven ska rida på. För att få en balans i ekipaget och för att hästarna skall räcka till alla elever utan att slita ut sig är grundregeln att ju mindre man är ju mindre häst rider man på.

OBS! På nivå 2-5 MÅSTE en medföljande ledare/förälder finnas tillgänglig under hela lektionen, och på ridlärarens anmodan direkt kunna hoppa in och hjälpa eleven. Om inte detta fungerar så stör det både den hjälpbehövande eleven såväl som övriga i ridgruppen. Vid upprepade problem med hjälp till en elev kan eleven ombedas att lämna lektionen i förtid.

KOM I TID!
Beräkna er tid så att ni hinner med att göra i ordning er häst i lugn och ro inför lektionen, ta höjd för väder, trafik m.m. Sen ankomst fördröjer lektionsstarten för alla i gruppen.
Enstaka tillfällen händer oss alla, men vid upprepade sena ankomster kan eleven nekas att delta i den aktuella lektionen.

Förutom ridning kan lektionerna innehålla teori, körning, tolkning m.m.
På varje nivå repeteras även tidigare ridövningar.
Eventuella frågor angående ridgrupperna mailas till ridskolan@ridklubbenmulen.se

RIDGRUPPER:
————————-

Nivå 2 (Knattegrupp)
Maxålder: 5 år.
De två första tillfällena är teori om skötsel och tränsning av hästen.
I denna kurs rider vi barbacka på minishetlandsponny eller shetlandsponny.
En ledare till varje elev krävs.
Ledaren hjälper till att förbereda hästen för lektionen.
Eleverna rider ledda.

Ridning: Lära sig skritta och trava. Stanna och sätta igång hästen med hjälp av ledare. Styrning. Balansövningar. Ridning över bommar i skritt.
Ridvägar i skritt: Volt, volt tillbaka och slalom.
Uteritt sker i skritt runt gården med ledare.
————————————————————————

Nivå 3

De två första tillfällena är teori om skötsel och tränsning av hästen.
I denna kurs rider vi endast barbacka.
En ledare till varje elev krävs.
Ledaren hjälper till att förbereda hästen för lektionen.
Eleverna rider ledda.

Ridning: Lära sig skritta och trava i olika övningar. Stanna och sätta igång hästen. Styrning av häst. Balans och sits. Hålla en god fördelning på ridbanan och byta plats. Ridning över bommar. Balansövningar. Testa galopp vid några tillfällen med hjälp.
Ridvägar i skritt och vissa i trav: Volt, volt tillbaka och slalom.
Uteritt sker i skritt i skogen med ledare.
—————————————————————————-

Nivå 4
I denna kurs rider vi endast barbacka.
En ledare till varje elev krävs. Ledaren hjälper till att förbereda hästen för lektionen.
Eleverna rider ledda.

Ridning: Utveckla skritt och trav. Stanna och sätta igång hästen. Styrning i både skritt och trav. Galopp i led med ledare. Bomövningar i skritt och trav. Fortsätta öva på sitsen och hjälper. Balansövningar.
Ridvägar i trav och skritt: Volt, volt tillbaka, slalom och snett igenom.
Uteritt sker i skritt i skogen och runt gården med ledare.
—————————————————————————–

Nivå 5
Fokus på sadel.
Första tillfälle är teori om sadling.
Ridning barbacka och mestadels med sadel.
Självständig ridning med hjälp ibland (en ledare till varje elev måste finnas med och på ridlärarens uppmaning vara beredd på att hoppa in på banan och hjälpa eleven).
Ledaren hjälper till att förbereda hästen inför lektionen.

Ridning: Lättridning och sittben. Sitsen i sadel. Skritt och trav självständigt i sadel. Galopp i led. Trav över låga hinder. Galoppfattningar och avbrott.
Ridvägar i skritt och trav: Volt, volt tillbaka, slalom, snett igenom.
Uteritt sker i skritt och möjligtvis trav i skogen och runt gården med ledare.
————————————————————————–

Nivå 6
Ridning barbacka och med sadel.
Självständig ridning.

Ridning: Kunna sitta ner i sadeln. Dina hjälper. Halter och halvhalter. Galopp i led utan hjälp och galopp i ström. Börja öva på rätt galopp. Tempoväxlingar. Hoppning och bommar. Hoppning 40-50cm.
Ridvägar i skritt och trav: Volt, volt tillbaka,snett igenom, vända rakt upp, och halvt igenom.
Uteritt sker i skritt och trav i skogen och runt gården.
————————————————————————–

Nivå 7
Ridning barbacka och med sadel.
Självständig ridning i alla gångarter.

Ridning: Olika hjälper. Sitsen. Halter och halvhalter. Övergångar och tempoväxlingar. Självständig galopp varvet runt och i volter. Börja på ställning av hästen. Rida utan stigbyglar i alla gångarter. Hoppning 50 cm och uppåt. Kunna spänna sadelgjorden själv samt reglera stigläder från hästryggen. Börja räkna avstånd mellan hinder.
Kunna ridvägarna i skritt och trav: Volt, volt tillbaka, snett igenom, rakt igenom, halvt igenom, serpentinbågar.
Uteritt sker i skritt, trav och galopp i skogen och runt gården. Ridläraren kan rida med vid vissa tillfällen.
———————————————————————-

Nivå 8
Ridning barbacka och med sadel
Självständig ridning i alla gångarter.

Ridning: Halter och halvhalter. Tempoväxlingar och övergångar med små hjälper och sits. Börja med skänkelvikning. Hoppning 70 cm och hinder i följd. Självständig uppvärmning. Klara av alla hästarna. Ställa och böja hästen. Börja träna på att få hästen på tygeln. Påverka antal galoppsteg.
Kunna ridvägarna i skritt, trav och galopp: Volt, volt tillbaka, snett igenom, halvt igenom, vända rakt upp och serpentinbågar.
Uteritt sker i skritt, trav och galopp i skogen och runt gården. Ridläraren kan rida med vid vissa tillfällen.